Nordre Jarlsberg Brygge

27.04.2019

Byggherre: Schage Eiendom AS
Type: Bygg R 54 leiligheter
Areal: BTA 10359 kvm
Ferdigstillelse: Årsskiftet 2019/2020

Les flere saker